Actueel

Grote Maaskantprijs 2018 voor de ‘makers’ van Ruimte voor de Rivier

November 2018
Robbert de Koning is één van de twaalf personen die op 16 november in Rotterdam is onderscheiden met de 19e Grote Maaskantprijs. Deze prijs is dit jaar toegekend aan 12 personen die allemaal nauw betrokken waren bij het opstellen en uitvoeren van Ruimte voor de Rivier-projecten. Het zijn de representanten, die staan voor een community vanuit het bedrijfsleven, nationale- en regionale overheden, bewoners en andere belanghebbenden van Ruimte voor de Rivier.

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000. De twaalf winnaars zijn Ina Adema, Roelof Bleker, Ingwer de Boer, Jos Dijkman, Jorien Douma, Regina Havinga, Nol Hooijmaijers, Robbert de Koning, Niko Poolen, David van Raalten, Dirk Sijmons en Gert Verzijl.

Ooijen-Wanssum wint ruimtelijke kwaliteitspluim

September 2018
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft op 28 september 2018 tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit een Ruimtelijke Kwaliteitspluim gewonnen. De pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waar Ruimtelijke Kwaliteit een significante en voorbeeldige rol heeft gespeeld. In de categorie 'Derden met RWS', waarin projecten waren genomineerd die samenwerken met Rijkswaterstaat, kwam Ooijen-Wanssum als winnaar uit de bus.

De gebiedsontwikkeling viel op vanwege de continue aandacht voor kwaliteit, van idee tot uitvoering. Samen met architect Michel Heesen en landschapsecoloog Bart Peters adviseert Robbert de Koning als voorzitter van het Kwaliteitsteam het projectbureau Ooijen-Wanssum al sinds de planfase. In dit project wordt o.a. een 10 kilometer lange oude Maasarm weer meestromend gemaakt, er worden bruggen en markate steilranddijken gebouwd. De uitvoering geschiedt momenteel door Dura-Vermeer en Ploegam, geadviseerd door H+N+S landschapsarchitecten en Ney+Partners Architecten. Op de foto de nieuwe brug bij Ooijen in aanleg en vergravingen in de uiterwaarden.

HWBP project Hansweert

Maart 2018
In opdracht van Waterschap Scheldestromen werkt Robbert de Koning samen met een multidisciplinair projectteam aan een complex dijkversterkingsproject bij het Zeeuwse dorp Hansweert. De nieuwe normstelling heeft geleid tot een opgave waarbij een hoogtetekort van maar liefst bijna 3 meter moet worden opgelost. Een ander doel is het vergroten van de binnendijkse stabiliteit.

Het dorp Hansweert heeft een roerige geschiedenis achter de rug met betrekking tot dijkversterking en waterbouw. Delen van het dorp zijn eerder gesloopt om het kanaal te vernieuwen en dijken aan te leggen. Het bestaande sluizencomplex naast het dorp is in de 90-er jaren ingedijkt. Het zorgvuldig inpassen van de 5 kilometer lange dijk is cruciaal bij de dorpsrand, en het spanningsveld tussen Natura 2000 en landbouw speelt een belangrijke rol. Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase, doel is om het Voorkeursalternatief in 2019 vast te stellen.

Nationaal monument MH17 in gebruik genomen

17 juli 2017
Vandaag, 3 jaar na de aanslag op het vliegtuig met lijnnummer MH17 is het Nationaal Monument MH17 door ZM Koning Willem Alexander en HM Koningin Máxima in gebruik genomen. Tevens vond de herdenking plaats in aanwezigheid van honderden nabestaanden uit binnen- en buitenland. Het monument bestaat uit een verhoogd grondlichaam in de vorm van een herdenkingslint, een amfitheater en een gedenkteken. Om het lint heen ligt een veld van zonnebloemen. Op het lint staan 298 bomen, voor elk slachtoffer één. Het zijn 11 verschillende soorten bomen die gegroepeerd staan zodat je kan zien welke slachtoffers met elkaar reisden. Robbert de Koning heeft het integrale ruimtelijk ontwerp gemaakt. Het gedenkteken is ontworpen door Ronald Westerhuis. (foto: Frank van Beek)